10^9

English page for 10-9

109

محصول ProBiotic LIVE اولین غذای سوپر پریمیوم کاربردی برای حیوانات خانگی است. این محصول شامل 109 باکتری پروبیوتیک زنده و بسیار متمرکز برای حفظ و یا احیای تعادل طبیعی میکروفلور روده است. بنابراین، این محصول غذایی به حیوان خانگی شما کمک می‌کند تا از روده سالم و سیستم ایمنی قوی برخوردار باشد.

109 یک نشان کیفیت است که نشان دهنده تعداد باکتری‌های پروبیوتیک در یک محصول بر حسب کیلوگرم می‌باشد. مواد پروبیوتیک، میکروارگانیزم‌های زنده ای هستند که به دلیل مفید بودن برای سلامتی، باکتری‌های خوب نامیده می‌شوند.109  (یک میلیارد) باکتری در هر کیلوگرم غذای سگ در واقع مقدار مناسب از باکتری‌های خوب مورد نیاز برای دستیابی به اثرات مطلوب می‌باشد.

محصول ProBiotic LIVE از سه قاعده یا ویژگی عمده برخوردار است که آن را برای حفظ سلامتی حیوان خانگی شما مناسب می‌سازد:

  • باکتریها زیست پذیرند
  • مزایای آن شناخته شده اند
  • پروبیوتیک‌های موجود در آن از غلظت بالایی برخوردار است

محصول ProBiotic LIVE اولین غذای حیوان خانگی از نوع سوپر پریمیوم کاربردی است که به این سطح از کیفیت دست یافته است.

میکروارگانیزم پروبیوتیک، Enterococcus  faecium، موجود در ProBiotic LIVE از مجموعه پرورش باکتری NCIMB (مجموعه‌های ملی باکتری‌های صنعتی و دریایی) که شهرت جهانی دارد فراهم می‌شود و دلیل این انتخاب هم توانایی آنها در اجرای سازوکارهای خاص در دستگاه گوارشی میزبان است.